Operation Världen är en serie klassrumslajv om de Globala Målen. I fokus står mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen – och mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap – och det faktum att vi måste kompromissa, förhandla och samarbeta för att kunna uppnå målen i Agenda 2030. Varje lajv tar samtidigt upp och behandlar några av de övriga 17 målen.

Vissa lajv kan en lärare själv genomföra med sin klass, andra kräver en mer erfaren lajvpedagogs ledning. Nedan kan du fritt ladda ner allt som behövs för att genomföra lajven i din klass!

  1. Lärarhandledning
  2. De sex olika klassrumslajven (Utmaningar)
  3. Utskriftsmaterial i A3-format att använda i de olika lajven
  4. Utskriftsmaterial i A4-format att använda i de olika lajven
  5. Utskriftsversioner av alla 17 globala mål

Operation Världen är ett samarbete mellan LajvVerkstaden och Läroriket/Ecorado och har finansierats av Sida. Lajven bygger löst på Läroiket/Ecorados läromedel Uppdrag Jorden och riktar sig mot barn mellan 6 och 12 år.