Uppdrag jorden är ett läromedel för 7-12 åringar om FNs globala mål

Uppdrag jorden är ett kostnadsfritt läromedel som utvecklats av Läroriket och finansierats av Sida. Läromedlet innehåller en sagobok, en pysselbok och en lärarhandledning. I lärarhandledningen finns tips och idéer på hur läromedlet kan användas i skolan. I sagoboken och pysselboken finns fakta, berättelser, teckningar och pyssel om vart och ett av FNs 17 globala mål.

För dig som hellre har en tryckt version av läromedlet finns boken även att köpa i vår webbshop.

Vi hoppas att Uppdrag jorden ska bjuda er på ett fantasifullt och lärorikt äventyr om FNs globala mål!