Lärarhandledningen

Lärarhandledningen består av två delar; en del med allmänna tips och idéer på hur man undervisar om hållbar utveckling och använder materialet Uppdrag jorden och en del med specifika tips och övningar för vart och ett av de 17 globala målen.

Lärarhandledningen är utvecklad av Karin Johansson som är legitimerad lärare i samhällskunskap och naturkunskap. Hon är specialiserad på att undervisa om hållbar utveckling och har också arbetat som rollspelspedagog .

Klicka nedan för att antingen ladda hem de två delarna av lärarhandledningen eller öppna dem direkt i webbläsaren!

 

>> Lärarhandledningen, allmän del <<

 

>> Lärarhandledningen, övningar <<