Läroriket arbetar med pedagogik och läromedel främst riktat mot skolan, allt från förskola till komvux. Vårt huvudfokus är hållbar utveckling och värdegrundsfrågor. Vi ger både ut läromedel samt erbjuder klassrumsaktiviteter för elever och lärarfortbildningar.

Lärorik – kunskaper gör oss människor rikare.

Läroriket – Att lära sig saker ska vara som att kliva in i en helt ny värld, ett helt nytt rike. Fantasi, kreativitet och kunskaper, upptäckarglädje i utforskandet av det okända.

Läroriket vill göra lärandet till en spännande resa. Genom alltifrån konventionella läroböcker till spel, workshops och rollspel vill vi bredda synen på vad undervisning kan vara. Vi tror på att undervisning ska bygga på gedigna kunskaper kombinerat med insikter, upplevelser och kreativa metoder.

Operation världen

Operation världen