Läroriket utvecklar pedagogiskt material och läromedel. Fokus är kreativitet och produkter som väcker nyfikenhet, diskussion och ger lärdomar på djupet. Läroriket riktar sig i huvudsak mot skolan och vi är måna om att tydligt koppla allt till skolans läroplaner och styrdokument. Vi arbetar mot skolans alla åldrar, från förskoleklass till komvux.

Läroriket är specialiserat på frågor kring värdegrund och hållbar utveckling. Vi har en god kompetens inom SNI, samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, och tvärvetenskap. Vi på Läroriket är legitimerade lärare i bland annat Naturvetenskap och Samhällsvetenskap med gedigen erfarenhet från skolans värld.

Utöver att ge ut läromedel, i bokform och digitalt, kan Läroriket också erbjuda fortbildningar, workshops, skapande skola-evenemang, skräddarsydda temadagar och mycket annat. Kontakta oss gärna så kan vi klura ut hur vi kan hjälpa er att nå elever med minnen för livet och djupa kunskaper!

Läroriket är en del av Ecorado.

Ecorado är en organisation som arbetar med att förmedla frågor om hållbar utveckling på ett inspirerande och lustfyllt sätt. Ecorado menar att hållbar utvecklingskommunikation kan och ska vara djupt rotad i evidens och forskning och att kunskap ska vara rolig, att människor genom kultur och kreativitet kan inspireras till att tillsammans göra världen bättre.

Förutom Läroriket är också Sagoriket en del av Ecorado. Sagoriket inriktar sig på att på ett lekfullt sätt låta barn ta del av frågor om miljö och hållbar utveckling. Sagoriket utgår från den sagovärld som Roland Arvidsson skapat. Mer information om Sagoriket hittar du här: www.sagoriket.se

Vi på Läroriket

Karin Johansson

Karin är legitimerad lärare i Samhällskunskap och Naturkunskap, har arbetat i sju år som gymnasielärare och är mycket van att på ett lustfyllt sätt förmedla kunskaper till ungdomar. Hon är van att konstruera pedagogiskt material och lärarhandledningar, och har t ex utvecklat digitalt pedagogiskt material åt Nationellt bioresurscentrum samt är medförfattare till det sida-finansierade läromedlet Uppdrag jorden.

Karin har utöver sitt arbete som lärare även arbetat på museum med att levandegöra historia. Hon är också en av Sveriges få professionella rollspelspedagoger och har via sitt arbete på företaget LajvVerkstaden projektlett event över hela Sverige, de flesta riktade mot barn och ungdomar. Genom bland annat sitt arbete på LajvVerkstaden har Karin samlat på sig erfarenhet med att arbeta med utbildningsväsendet från förskola till universitet.

Kalle Landegren

Kalle Landegren är både illustratör och lärare. Kalle är legitimerad lärare i historia, samhällskunskap och bild. Han har dessutom utöver sin lärarutbildning gått både Serie- och bildberättarprogrammet på Högskolan i Gävle samt Berättande animerad film vid Stockholms dramatiska högskola. Kalle har i många år arbetat med serier och illustrationer. Som serietecknare skriver han under pseudonymen Lakkel. Han gör bland annat serier för tidningen Ergo, Sveriges största studenttidning. Han har också bland annat publicerats i tidningen Galago och Rocky magasin. Kalle brinner för miljöfrågor och hållbar utveckling.

Anders Carlsson

Anders Carlsson är miljökonsult och egen företagare. Han har tidigare arbetat som miljöstrateg vid Linköpings universitet, hållbarhetschef på Kolmårdens djurpark och forskningskommunikatör på Avdelningen för Industriell Miljöteknik på Linköpings universitet. Han arbetar sedan tio år med miljöinspiration och upplevelsebaserat lärande i eget företag tillsammans med barnboksförfattaren Roland Arvidsson.

Som miljöstrateg vid LiU mottog han å universitetets vägnar 2013 utmärkelsen Green Tenant Award som Sveriges mest hållbara kontorshyresgäst. Under hans tid vid LiU rankades universitetet av internationella studenter fyra år i rad som bäst i världen i kategorin Eco Friendly Attitude.

Roland Arvidsson

Roland Arvidsson har under många år skrivit och illustrerat böcker som på ett lekfullt sätt och med inspirerande bilder lär barn om hållbar utveckling och natur. Hans verk har publicerats i många olika former och han har även arbetat via digitala plattformar. Han har utvecklat pedagogiskt material åt Göta kanalbolag, Linköpings kommun, Vadstena kommun, Motala kommun, Hushållningssällskapet för att nämna några. Han har fått flera priser för sina böcker om Professor Gullström, bland annat Kyrkans Miljövärns hederspris av Stefan Edman och biskop Martin Lönnebo.