Läroriket arbetar med att ge ut kompletta läromedel med böcker, pyssel, övningar för eleverna och tydliga lärarhandledningar.

Uppdrag jorden

Uppdrag jorden är ett läromedel som utvecklats av Läroriket och finansierats av Sida. Läromedlet innehåller en sagobok, en pysselbok och en lärarhandledning. I lärarhandledningen finns tips och idéer på hur läromedlet kan användas i skolan. I sagoboken och pysselboken finns fakta, berättelser, teckningar och pyssel om vart och ett av FNs 17 globala mål.

Vi hoppas att Uppdrag jorden ska bjuda er på ett fantasifullt och lärorikt äventyr om FNs globala mål!

Köp sagoboken som tryckt läromedel i butiken eller ladda ner gratis som pdf från laroriket.com/globalamal . Här hittar du även lärarhandledning och pysselbok.

17 också!

17 också! är vårt läromedel om globala målen riktat mot högstadium och gymnasium. I den här boken följer vi några ungdomar från en skolklass i deras vardag, hur de försöker, snubblar, bråkar, lyckas… På varje uppslag presenteras ett mål – vad det handlar om, varför det är viktigt, vad som görs för att uppnå det – och så får vi en glimt av hur våra ungdomar möter målet i sin vardag. Till boken hör också en lärarhandledning.

17 också! har tagits fram av Läroriket och är finansierat av Sida.

Köp den tryckta boken i butiken eller ladda ner bok och lärarhandledning gratis som pdf från laroriket.com/17

Operation världen

Operation Världen är en serie klassrumslajv om de Globala Målen. I fokus står mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen – och mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap – och det faktum att vi måste kompromissa, förhandla och samarbeta för att kunna uppnå målen i Agenda 2030. Varje lajv tar samtidigt upp och behandlar några av de övriga 17 målen.

Vissa lajv kan en lärare själv genomföra med sin klass, andra kräver en mer erfaren lajvpedagogs ledning. Nedan kan du fritt ladda ner allt som behövs för att genomföra lajven i din klass!

  1. Lärarhandledning
  2. De sex olika klassrumslajven (Utmaningar)
  3. Utskriftsmaterial i A3-format att använda i de olika lajven
  4. Utskriftsmaterial i A4-format att använda i de olika lajven
  5. Utskriftsversioner av alla 17 globala mål

Operation Världen är ett samarbete mellan LajvVerkstaden och Läroriket/Ecorado och har finansierats av Sida. Lajven bygger löst på Läroiket/Ecorados läromedel Uppdrag Jorden och riktar sig mot barn mellan 6 och 12 år.

Esmeralda och draken – och de globala målen

Esmeralda och draken är en interaktiv föreställning för barn i lågstadieålder och förskoleklass. Föreställningen tar på ett lekfullt sätt upp tankeställningar och funderingar kring FN:s globala hållbarhetsmål och är producerad av Långsjö teater i ett samarbetsprojekt med Ecorado genom bidrag av Sida.

Esmeralda och draken Sebastian kommer från en ö som heter Terra, denna ö representerar förhållanden som finns på vår jord, så man kan säga att det är jorden om jorden varit en ö. På ön Terra har man satt upp olika mål för att livet ska bli bättre och nu har Esmeralda fått i uppdrag att åka till Sverige och träffa barn och lärare för att få hjälp med hur de på Terra ska kunna uppnå dessa mål.

Till föreställningen har vi ett lärarmaterial producerat av Ecorado och Långsjö teater producerar korta filmer som vi kallar Esmeraldas funderingar, som eleverna gärna får se och fundera kring innan föreställningen.

Föreställningen är ca 40 min lång i sin helhet men går att delas upp i mindre delar.

Föreställningen kan beställas redan nu men kommer att ges först under hösten 2020.

Roland Arvidssons sagoböcker

Roland Arvidsson har givit ut en lång rad sagoböcker som på ett lekfullt sätt lär ut frågor om miljö och hållbar utveckling.

Mer information om Rolands sagoböcker hittar du här: sagoriket.se