Ett läromedel för högstadiet och gymnasiet om de Globala Målen
Av Kalle Landegren, Karin Johansson, Anders Carlsson och Roland Arvidsson
Finansierat av Sida och gratis tillgängligt här. Boken kan också beställas >>här<<

De globala målen är någonting fantastiskt – 17 mål där världens länder för första gången har kommit överens om hur vi ska kunna skapa en bättre värld. Men för att det ska lyckas måste alla känna till dem och hjälpas åt. Och hur lätt är det? Vi försöker väl alla göra gott på olika sätt men sedan … 17 också!!… blir det inte alls som vi tänkt oss. Samma sak i världen omkring; ibland verkar allt vara på rätt väg men sedan hände något och … 17 också!! … så blir det nya problem.

I den här boken följer vi några ungdomar från en skolklass i deras vardag, hur de försöker, snubblar, bråkar, lyckas… På varje uppslag presenteras ett mål – vad det handlar om, varför det är viktigt, vad som görs för att uppnå det – och så får vi en glimt av hur våra ungdomar möter målet i sin vardag.

Till boken hör en lärarhandledning.

Du kan ladda ner boken och lärarhandledningen >>här<<

Eller läsa den direkt på datorn eller paddan i fönstret nedan.