Karin är legitimerad lärare i Samhällskunskap och Naturkunskap, har arbetat i sju år som gymnasielärare och är mycket van att på ett lustfyllt sätt förmedla kunskaper till ungdomar. Hon är van att konstruera pedagogiskt material och lärarhandledningar, och har t ex utvecklat digitalt pedagogiskt material åt Nationellt bioresurscentrum samt är medförfattare till det sida-finansierade läromedlet Uppdrag jorden.

Karin har utöver sitt arbete som lärare även arbetat på museum med att levandegöra historia. Hon är också en av Sveriges få professionella rollspelspedagoger och har via sitt arbete på företaget LajvVerkstaden projektlett event över hela Sverige, de flesta riktade mot barn och ungdomar. Genom bland annat sitt arbete på LajvVerkstaden har Karin samlat på sig erfarenhet med att arbeta med utbildningsväsendet från förskola till universitet.