Ecorado är en organisation som arbetar med att förmedla frågor om hållbar utveckling på ett inspirerande och lustfyllt sätt. Ecorado menar att hållbar utvecklingskommunikation kan och ska vara djupt rotad i evidens och forskning och att kunskap ska vara rolig, att människor genom kultur och kreativitet kan inspireras till att tillsammans göra världen bättre.

Förutom Läroriket är också Sagoriket en del av Ecorado. Sagoriket inriktar sig på att på ett lekfullt sätt låta barn ta del av frågor om miljö och hållbar utveckling. Sagoriket utgår från den sagovärld som Roland Arvidsson skapat. Mer information om Sagoriket hittar du här: www.sagoriket.se